รถติดยาวนาน ถนนพระราม2

ถนนพระราม2

ถนนพระราม 2 หรือเรียกอีกอย่างว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สายดาวคะนอง-วังมะนาว ที่เป็นถนนตัดผ่านกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร และราชบุรีที่เป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ถนนพระราม 2 แยกจากถนนสุขสวัสดิ์ที่เป็นทางหลวงของแผ่นดินหมายเลข 3030ในพื้นที่ของเขตจอมทองและตัดผ่านพื้นที่เขตบางขุนเทียน ผ่าน จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามแล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ) บริเวณทางแยกต่างระดับวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถนนสายดังกล่าวนั้นมีระยะทางที่ผ่านในพื้นที่ต่างๆดังนี้ทางกรุงเทพฯระยะทาง 14.66 กม.จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 39.215 กม.จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 26.951 และ จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 3.215 กม. รวมระยะทาง 84.041 กิโลเมตร ทั้งนี้ ถนนพระรามอื่นๆ เช่น พระรามที่ 1,3,4,5,6 และถนนพระราม 9 อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ยกเว้น ถนนพระราม 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงนั่นเอง ปัจจุบันนี้ การก่อสร้าง ถนนพระราม 2 ยังไม่มีท่าทีว่าจะเสร็จสิ้นเลย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางยกระดับท่าโดยถนนเส้นนี้จะยาวไปจนถึงวันมะนาว […]

รถติดยาวนาน ถนนพระราม2 Read More »